Strategi Bajet 2010 bertema 1Malaysia, kemakmuran bersama

Friday, October 23, 2009

KUALA LUMPUR: Berikut strategi Bajet 2010 yang bertemakan '1Malaysia, Kemakmuran Bersama':


STRATEGI

1. Memacu negara ke arah ekonomi negara berpendapatan tinggi

2. Memastikan pembangunan holistik dan mapan

3. Mengutamakan kesejahteraan rakyat


1. Memacu negara ke arah ekonomi negara berpendapatan tinggi

a. Meningkatkan pelaburan swasta - menyediakan persekitaran mesra perniagaan - pelaksanaan inisiatif penswastaan - meningkatkan inisiatif projek awam swasta - mempergiatkan kemasukan pelaburan asing

b. Mempergiat penyelidikan pembangunan dan pengkomersilan

c. Memanfaatkan sepenuhnya bidang khusus - merancakkan industri pelancongan - memantapkan industri ICT - mempergiatkan industri halal

d. Memajukan sektor pertanian

e. Menggalakkan industri pembinaan

f. Memperkasa perusahaan kecil dan sederhana

g. Membangunkan teknologi hijau - menggalakkan pembangunan bangunan hijau

h. Menggalakkan industri kreatif


2. Memastikan pembangunan holistik dan mapan

a. Meningkatkan modal insan berkemahiran tinggi - meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan - menjaga kebajikan golongan pelajar - menggilap kemahiran tenaga kerja - mempergiat Program Permata - memperkasa institusi pengajian tinggi awam

b. Memantapkan sistem perbankan dan kewangan - mencergaskan pasaran saham - memajukan lagi sistem kewangan Islam - program mikro kredit Ar-Rahnu

c. Memerangi rasuah

d. Pembangunan wilayah koridor - pembangunan Putrajaya dan Cyberjaya

e. Meningkatkan keberkesanan dan kecekapan pengurusan kerajaan - memperkukuhkan pengurusan kewangan kerajaan - menstruktur semula skim subsidi minyak - mempertingkatkan penyampaian perkhidmatan kerajaan - cukai pendapatan individu


3. Mengutamakan kesejahteraan rakyat

a. Mencegah jenayah

b. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup rakyat - membasmi kemiskinan tegar - membantu golongan miskin dan mudah terjejas - pembinaan kedai desa - menangani kemiskinan di bandar - meningkatkan pemilikan rumah - menambah kemudahan kesihatan awam - meningkatkan jaringan keselamatan sosial - Sukuk (bon Islam) 1Malaysia - Skim Persaraan 1Malaysia - Caruman KWSP - Pembangunan hartanah wakaf.

c. Memperkasa prasarana luarbandar dan pedalaman

d. Menambahbaik pengangkutan awam - Berita Harian

0 comments:

Post a Comment

 
 
Copyright © 1MALAYSIA Berjaya